Tikkieterug?

Tikkieterug bestaat uit drie (voormalig) studenten Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daar wij alle drie een verschillende focus hebben, kunnen we onze kennis breed inzetten. Wij richten ons op kantorenleegstand, nieuwe samenwerkingsvormen (zoals Community Benefits Agreements), en bottom-up initiatieven, en uiteraard combinaties daarvan, omdat wij geloven dat dit drie aspecten zijn die in de toekomst, en nu al, belangrijk zijn in de ruimtelijke ordening.

Wij zijn ervan overtuigd dat overheden over alle lagen een andere rol gaan spelen in ruimtelijke ordening, en in plaats van een politiek gekleurde discussie te voeren of het goed is of niet kiezen wij liever voor een assertieve aanpak om (zonder waardeoordeel) dit te accepteren en hierop in te spelen.

Visie
Tikkieterug wil nieuwe vormen van ruimtelijke ordening gebruiken om partijen dichter tot elkaar te brengen, om daarmee overeenkomsten te bereiken die middels traditionele weg niet te bereiken zijn.

We zijn altijd bereikbaar via post, e-mail, Facebook, Linkedin en via het contactformulier hier op de website.