Tikkieterug!

Tikkieterug is een initiatief van:

        tim@tikkieterug.eu

Tim Scheurs MSc (1988), Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam (2013-2014). Zijn scriptieonderwerp is: factoren voor het ontstaan van burgerinitiatieven in het beheer van de openbare ruimte, gedifferentieerd naar mate van stedelijkheid.

Studeerde eerder Sociale Geografie en Planologie (bachelor, 2009-2013) aan de Universiteit van Amsterdam, het minorprogramma Stedenbouwkunde In De Delta aan de TU Delft (2012) en Industrieel Productontwerp aan de De Haagse Hogeschool (2007-2009).

        marten@tikkieterug.eu

Marten Bolt Msc (1987), Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam (2011-2013). Zijn scriptieonderwerp is: de mogelijke introductie van het Amerikaanse instrument Community Benefits Agreements in Nederland.

Studeerde eerder Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam (bachelor, 2007-2011).

        anton@tikkieterug.eu

Anton Rensink Msc (1988), Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam (2011-2013). Zijn scritieonderwerp is: het in kaart brengen van de transformatiepotentie van monofunctionele kantoorlocaties in Amsterdam door middel van de portfoliobenadering.

Studeerde eerder Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam (bachelor, 2007-2011) en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2006-2007).